حمید رهایی

2 شهریور 1399
کاغذ تیشو

کاغذ تیشو چیست ؟

در واقع همان دستمال کاغذی قبل از برش و به شکل در آمدن است. این نوع کاغذ معمولا دارای وزن استاندارد ۱۴-۱۶ گرم در متر مربع […]