دستمال کاغذی 300 برگ ساده

محصولات بهداشتی تنسر
دستمال 2000 برگی مینی
30 مرداد 1399
parallax background

دستمال کاغذی 300 برگ

کد کالا: ________


نام محصول دستمال کاغذی 300برگ
ابعاد 20x20.5
تعداد 100 برگ سه لایه
نوع کاغذ 100% ورجین ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

دستمال کاغذی 300 برگ
دستمال کاغذی 300 برگ
دستمال کاغذی 300 برگ
دستمال کاغذی 300 برگ
دستمال کاغذی 300 برگ
دستمال کاغذی 300 برگ
دستمال کاغذی 300 برگ
دستمال کاغذی 300 برگ