دستمال کاغذی 300 برگ نسترن
دستمال کاغذی 300 برگ ساده
16 مرداد 1399
دستمال توالت 2 قلوی ساده
دستمال توالت 2 قلو ساده
16 مرداد 1399
parallax background

دستمال کاغذی 300 برگ ساده

کد کالا: ________


نام محصول دستمال کاغذی 300 برگ ساده
ابعاد 20x20.5
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ 100% ورجین ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده
دستمال 300 برگ ساده
دستمال 300 برگ ساده
دستمال 300 برگ ساده
دستمال کاغذی 300 برگ