نوار بهداشتی بالدار
نوار بهداشتی بالدار
17 مرداد 1399
دستمال کاغذی 300 برگ ساحل
دستمال کاغذی 300 برگ ساده
17 مرداد 1399
parallax background

دستمال کاغذی 200 برگ ساده

کد کالا: ________

نام محصول دستمال کاغذی 200 برگ ساده
ابعاد 20x20.5
تعداد 100 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

دستمال کاغذی 200 برگ ساحل
دستمال کاغذی 200 برگ ساحل
دستمال کاغذی 200 برگ ساحل
دستمال کاغذی 200 برگ ساحل
دستمال کاغذی 200 برگ ساحل
دستمال کاغذی 200 برگ ساحل