دستمال کاغذی 200 برگ ساحل
دستمال کاغذی 200 برگ ساده
17 مرداد 1399
دستمال کوکتل 100 برگ
دستمال کاغذی کوکتل 100 برگ
17 مرداد 1399
parallax background

دستمال کاغذی 300 برگ ساده

کد کالا: ________

نام محصول دستمال کاغذی 300 برگ ساده
ابعاد 20x20.5
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده
دستمال کاغذی 300 برگ ساحل
دستمال کاغذی 300 برگ ساحل
دستمال کاغذی 300 برگ ساحل
دستمال کاغذی 300 برگ ساحل