دستمال کاغذی 2000 برگی
دستمال کاغذی 2000 برگی
18 مرداد 1399
دستمال 400 برگ ساده
دستمال کاغذی 400 برگ ساده
18 مرداد 1399
parallax background

دستمال کاغذی 900 برگ ساده

کد کالا: ________


نام محصول دستمال کاغذی 900 برگ ساده
ابعاد 20x20.5
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ 100% ورجین ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده