دستمال کاغذی 300 برگ نسترن
دستمال کاغذی 300 برگ ساده
16 مرداد 1399
دستمال کاغذی 300 برگ
دستمال کاغذی 300 برگ ساده
16 مرداد 1399
parallax background

دستمال کاغذی 300 برگ ساده

کد کالا: ________

نام محصول دستمال کاغذی 300 برگ ساده
ابعاد 20x20.5
تعداد 100 برگ سه لایه
نوع کاغذ 100% ورجین ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده
دستمال کاغذی 300 برگ نسترن