دستمال کاغذی 200 برگ ساده
دستمال کاغذی 200 برگ ساده
17 مرداد 1399
دستمال 900 برگ ساده
دستمال کاغذی 900 برگ ساده
17 مرداد 1399
parallax background

دستمال کاغذی 300 برگ ساده

کد کالا: ________

نام محصول دستمال کاغذی 300 برگ ساده
ابعاد 20x20.5
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

دستمال کاغذی 300 برگ ساده
دستمال کاغذی 300 برگ ساده
دستمال کاغذی 300 برگ ساده
دستمال کاغذی 300 برگ ساده
دستمال کاغذی 300 برگ ساده
دستمال کاغذی 300 برگ ساده